Zakażenia bakteryjne przy cukrzycy

W dawniejszych doniesieniach dość powszechnie twierdzono, że zakażenia bakteryjne, zwłaszcza ropne, jak czyraczność, karbunkuł, angina, ropowica i in., są częstą przyczyną wystąpienia cukrzycy. Ten pogląd nie znajduje potwierdzenia we współczesnych, dokładnych zestawieniach. Można się co najwyżej zgodzić z twierdzeniem, że zakażenia te, a szczególnie ropne, które wybitnie pogarszają przebieg cukrzycy, przyspieszają ustalenie rozpoznania, a nie wystąpienie choroby. Niemniej jednak w sporadycznych przypadkach zakażenie bakteryjne może być czynnikiem stanowiącym bezpośrednią przyczynę wystąpienia cukrzycy typu 2. Znane są opisy przypadków, w których w prze¬biegu zakażenia bakteryjnego dochodziło do ujawnienia się pełnego obrazu klinicznego cukrzycy, a nawet do wystąpienia śpiączki cukrzycowej, zaś z chwilą ustąpienia infekcji choroba ulegała całkowitej remisji. Roli zakażeń bakteryjnych w etiologii cukrzycy typu 2 nie można wykluczyć i z tego względu, że są one przyczyną co prawda krótkotrwałej, ale nieraz bardzo dużej insulinooporności, w której rozwoju pewne znaczenie ma zapewne zwiększona sekrecja hormonów działających antagonistycznie wobec insuliny (glukagonu, katecholamin, glikokortykosteroidów).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *