Cukrzyca doświadczalna u zwierząt

Cukrzyca doświadczalna (nabyta) u zwierząt stanowi model odpowiadający cukrzycy wtórnej (typu 3) u ludzi. Ten model cukrzycy jest obecnie najczęściej wykorzystywany w badaniach homeostazy glikemii i w pokrewnych działach przemiany materii. Cukrzycę doświadczalną wywołuje się przez chirurgiczne usunięcie trzustki, wybiórcze zniszczenie komórek B wysp trzustkowych oraz przez hamowanie wydzielania i działania insuliny.